Lybæk Band

LB@bernardo.dk

Email mig

info@Bernardo.dk

Akut

Region Hovedstadens Akutberedskab

Akut… Ambulance… Vagtcentral..
Det har altid været en del af mig,
Jeg har været Falck redder i 13 år tilbage i 80-90 ‘erne

11 år som redder på henholdsvis Vesterbro og Tårnby – 2 år som Udrykningsleder på Falck Tårnby, hvor jeg var udlånt til Øresundsprojektet, under opbyggelse af den faste forbindelse mellem Danmark og Sverige.

Jeg forlod Falck i 1998, til fordel for IT brancen, hvor jeg har været siden.

Skæbnen ville at jeg  i 2018, blev tilknyttet Region hovedstadens akutberedskab, nu som it konsulent, hvor jeg har ansvaret for udvikling af Den Præhospitale Patientjournal, PPJ tabletten, der sider i akut-ambulancerne i hele Danmark., samt udvikling og drift af kontrolrum-systemet, der styrer alle 1813 og 112 henvendelser.

Hilsen Johnny Bernardo

AMK ( Akut Medicins Koordinater) Vagtcentral i Region Hovedstaden, betjener 1,8 mio. borgere, hvis der er behov for hjælp.

Der arbejder 350 medarbejdere på Vagtcentralen.

Ved akut skade eller sygdom, ringes 1-1-2 eller 1813. 

Vagtcentralen varetager alt fra den livstruende situation hvor hvert sekund tæller til borgere der skal have et godt råd.

Vagtcentralen har årligt kontakt med mere end 1,2 mio. borgere i Region Hovedstaden.

Vagtcentralen har ansvaret for at koordinere regionens præhospitale indsats døgnets 24 timer året rundt,

Vagtcentralen er klar ved større beredskabshændelser.

Vagtcentralen har et tæt samarbejde med hospitaler, kommuner, brandvæsen og politi.

Tallene er fra År 2020

Falck Tårnby –  Station 1-05     

 Falck Vesterbro –  Station 1-01     

End of line