Akut

Akut

RHA  – Region Hovedstadens Akutberedskab

AMK ( Akut Medicins Koordinater) Vagtcentral i Region Hovedstaden, betjener 1,8 mio. borgere, hvis der er behov for hjælp.

Der arbejder 350 medarbejdere på Vagtcentralen.

Ved akut skade eller sygdom, ringes 1-1-2 eller 1813. 

Vagtcentralen varetager alt fra den livstruende situation hvor hvert sekund tæller til borgere der skal have et godt råd.

Vagtcentralen har årligt kontakt med mere end 1,2 mio. borgere i Region Hovedstaden.

Vagtcentralen har ansvaret for at koordinere regionens præhospitale indsats døgnets 24 timer året rundt,

Vagtcentralen er klar ved større beredskabshændelser.

Vagtcentralen har et tæt samarbejde med hospitaler, kommuner, brandvæsen og politi.

Falck Tårnby –  Station 1-05     

 Falck Vesterbro –  Station 1-01     

End of line